Kampanya Katılım Koşulları

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Sözleşmenin Onaylanması

  Kullanıcı kayıt formu doldurarak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Adel”) tarafından işletilen www.izbirakanogretmenler.com internet sitesine (“Site”) üye olabilir. Her Site kullanıcısı (“Kullanıcı”) Adel ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  Kullanıcı ve Adel tek başına “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

  Adel’e aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:

  Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

  Adres:Adel Kalemcilik Tic.ve San. A.Ş. Şekerpınar Mah. Yanyol Sok. No7 41480 Çayırova/Kocaeli

  Telefon:[+90 850 677 7000]

  E-posta:[info@adel.com.tr]

  Ticaret Sicil Numarası:İstanbul Ticaret Odası Sicil No 96078

 2. Sözleşme’nin Konusu

  İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’ye üyelik şartlarını ve Site’nin kullanım koşullarını düzenlemeyi amaçlamaktadır.

 3. Hizmetler

  Site, öğretmenlerin ve ailelerin, başta okul ve ev olmak üzere çeşitli ortamlarda uygulayabilecekleri etkinlik videoları ile şablonlara erişim sağlar ve bunlara ilişkin sair hizmetleri sunar.

 4. Kayıt ve Kullanıma Başlama
  • 18 yaşından gün almış bireyler gerçek kimlik bilgileri ile Site’ye üye olabilirler. 18 yaşından gün almamış bireyler ise yasal yetkililerinin onay ve gözetiminde Site’de yer alan hizmetlerden faydalanabilirler.
  • Her bir üyelik hesabı tek bir Kullanıcı ve varsa bu kişinin velisi olduğu 18 yaşından gün almamış birey tarafından kullanılabilir.
  • Kullanıcı, Site’ye üye olmadan önce bir kullanıcı adı veya e-posta adresi ile şifre belirleyecektir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini tamamlayabilmek adına, Site’de yer alan formun içerisine veli adı ve soyadı, öğrencinin adı ve soyadı, cep telefonu, e-posta, öğrencinin okulu, öğrencinin sınıfı ve şehir bilgilerini girecektir. Üyelik işlemleri tamamlandığında bu Sözleşme’nin bir sureti belirtmiş olduğunuz e-posta adresine iletilecektir.
  • Kullanıcı adı e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı ya da e-posta adresi birden fazla üye tarafından kullanılamaz
  • Şifre sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde talep üzerine Kullanıcı’nın Site’de kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifrenin belirlenmesi ve korunması tamamıyla Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır ve Adel şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz.
  • Üyelik işlemlerinin tamamlanmasından sonra üye bilgilerinde herhangi bir eksiklik/hata tespit ettiğinde ya da değişiklik söz konusu olduğunda Kullanıcı, Site üzerinden ulaşabileceği “Hesabım” kısmından ilgili düzeltme ve değişiklikleri yapabilecek ya da [0850 224 2335] numaralı telefondan müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilecektir.

 5. Kullanım Kuralları

  Kullanıcı, Site hizmetlerinden yararlandığı sırada,

  • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin güncel ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olması sebebiyle kendisi ya da üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını, bu tür zararların doğması halinde Site üyeliğinin sona erebileceğini;
  • Kullanıcı ad veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
  • Kullanıcı, Site’ye üye girişi yapabilmek için gerekli şifreyi başkalarıyla paylaşmayacağını, şifre güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alacağını, başka üyelerin hesaplarını, GSM numaralarını ve şifrelerini izinsiz olarak kullanmayacağını, işbu maddedeki yükümlülüklere aykırı davranması neticesinde oluşabilecek zararlardan, hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat sorumlu olacağını, böyle bir durumda Adel’in Kullanıcı’ların hesaplarının, GSM numaralarının ve şifrelerinin izinsiz ele geçirilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğunun olmayacağını;
  • Kullanıcı, Site ya da ona bağlı uygulamalar üzerinden veya üçüncü kişilere ait web siteleri/sosyal medya kanalları üzerinden yapılacağı herhangi bir paylaşım nedeniyle doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu nedenle Adel’i herhangi bir sorumluluktan ari tutacağını, bu nedenle Adel’in üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi yapması durumunda Adel’in ilk yazılı talebinde derhal söz konusu tutarı Adel’e ödeyeceğini;
  • Güvenlik gereğince Kullanıcı’nın cep telefonun herhangi bir izinsiz kullanımı söz konusu olursa durumu gecikmeksizin Adel’e ve diğer ilgili kurumlara bildireceğini;
  • Site hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Site’ye eklediği dosyalar ve gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Adel’in bunlar ile ilgili olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, Adel’in bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp yayımlamamakta serbest olduğunu;
  • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, üçüncü kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte ve şekilde kullanıcı adı, fotoğraf ve rumuz kullanmayacağını; mesaj, yorum, video veya herhangi bir içerik göndermeyeceğini;
  • Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;
  • Diğer kullanıcıların Site’yi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;
  • Gerçek veya tüzel kişi isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;
  • Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı;
  • Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;
  • İlgili mevzuat uyarınca iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı;
  • Başkalarına ait kişisel veri ve bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;
  • Site veya ona bağlı olarak geliştirilen platform ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eder nitelikte veya diğer kullanıcıların haklarına zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını, virüs ya da zararlı unsur içerir herhangi bir içerik, yazılım vs iletmeyeceğini, Kullanıcı’nın Sözleşme’de yer alan şartlara uyup uymadığının denetiminin yine Adel tarafından yapılacağını ve söz konusu kötüye kullanım neticesinde Site’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu;
  • Site’yi kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Kullanıcı’nın rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında ya da telefonunda yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Site’nin kullanımından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarardan dolayı Adel’den her ne nam altında olursa olsun hiçbir talebi olmayacağını;
  • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı meydana gelebilecek zararlardan Adel’in sorumlu olmayacağını;
  • Adel’in gerekli tüm teknik önlemleri almasına rağmen Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlar sebebiyle Adel’in sorumlu tutulamayacağını;
  • Site’de çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanabileceğini, çerezlerin bir internet sitesinin Kullanıcı’nın bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların Site’de gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu;
  • Kullanıcı’nın Site’den veya Site’de link verilen diğer sitelerden edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından kendilerinin sorumlu olduğunu;
  • İşbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, Adel’in gerekli müdahalelerde bulunma, tek taraflı olarak her zaman kullanıcı hesabını ya da hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatma veya limitleme veya Site üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;
  • Site’ye eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, videolar yazışmalar, konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermeyeceğini;
  • Kullanıcı Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun hareket etmemesi ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan, sistemsel hatalardan, transmisyon kesintilerinden kaynaklanan sebepler dahil olmak üzere kendisinden kaynaklanan sebeplerle Site’yi ya da ona bağlı olarak geliştirilen uygulamaları kullanamaması durumunda Adel’den herhangi bir talepte bulunmayacağını;
  • Kullanıcı, yasal olarak Site’yi kullanmaya uygun olduğunu, işbu Sözleşme’de yer alan şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu, anladığını ve Sözleşme’de yer alan hüküm ve şartları tamamiyle kabul etmiş olduğunu ve bu kabulün Adel ile oluşabilecek her türlü ihtilafta geçerli bir delil olarak tanınacağını;
  • beyan, taahhüt ve kabul eder.

 6. İçerik ve Fikri Mülkiyet

  Kullanıcı, Site hizmetlerinden yararlandığı sırada,

  • Adel’in Site’nin, Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamaların, Site’ye ya da bu uygulamalara yüklemiş olduğu ve/veya ileride yükleyeceği tüm içeriklerin mülkiyet haklarının münhasıran Adel’e ait olduğunu;
  • Site’de ya da Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamalarda yer alan her nevii metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, ses klibi, video, yazılım programı, bilgisayar kodu başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü içeriğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında koruma altında olduğunu ve bunların her türlü fikri ve sınai haklarının münhasıran Adel’e ait olduğunu; işbu içerikleri hangi biçim ve formatta olursa olsun, Adel’in yazılı onayını almaksızın işleme, temsil, satış, dağıtım, çoğaltma, değiştirme, pazarlama, kiralama, ödünç verme, temsil, yayım/yayın, ticaret mevkiine koyma, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden iletim başta olmak üzere hiçbir şekilde kullanmayacağını ve Adel’in ilgili mevzuattan doğan haklarına tecavüz teşkil eden eylemlerde bulunmayacağını;
  • Kullanıcı tarafından Site’ye ve/veya Site’ye bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek tüm uygulamalara eklenecek olan yazışmalar, fotoğraflar, resimler dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin, FSEK’in 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddelerinde yer alan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses/görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ile FSEK’in 14, 15 ve 16. maddelerinde yer alan bütün manevi hakları kullanma yetkisini (umuma arz, adın belirtilmesi, eser üzerinde değişiklik yapılmasını men etme) süre, yer, sayı ve mecraya ilişkin herhangi sınırlamadan ari olarak Adel’e gayrikabili rücu olarak devredeceğini;
  • beyan, taahhüt ve kabul eder.

 7. Adel’in Hak ve Yükümlülükleri
  • Adel herhangi bir zamanda Site’nin ve ona bağlı uygulamaların çalışmasını herhangi bir sebep göstermeksizin önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
  • Adel, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.
  • Adel, Kullanıcı’nın Site’den yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları mesaj, dosya, bilgi ve belgelerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve tek taraflı olarak silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Adel sorumlu tutulmayacaktır.
  • Adel kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. her türlü çalışma ve eserlerin mülkiyeti ile fikri ve sınai haklarına sahiptir.
  • Adel, Kullanıcı’nın ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin Kullanıcı fotoğrafları, resimleri, foruma yazdığı mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Site içinde Adel tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Kullanıcı yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanmasının ihtimal dahilinde olduğunu kabul etmektedir. Bu halde, Kullanıcı, Adel'e hiçbir talep yöneltmeyecek ve telif bedeli dahil olmak üzere her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talep etmeyecektir.
  • Adel, Kullanıcı’nın Site dışındaki web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde Kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Adel’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
  • Adel, Kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.
  • Adel, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
  • Adel, Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı bakımından hüküm ifade edecektir.
  • Adel, Kullanıcı’ya sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği tek taraflı olarak yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler Kullanıcı’ya, Site’den veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu an itibariyle geçerli olacaktır.
  • Adel Kullanıcı’ya Site ya da ona bağlı olarak geliştirilen ya da geliştirilecek uygulamalar kapsamında kullanımına dair bildirimler gönderebilecektir. Kullanıcı, cihazlarında bildirim almak istemediğine dair seçim yapabilir.

 8. Gizlilik

  Adel, Kullanıcı tarafından sağlanacak olan kişisel verileri, işbu Sözleşme’nin 7. maddesi kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacağını ve Kullanıcı’nın kişisel verilerinin gizliliğini ihlal etmeyeceğini kabul eder.

 9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  Adel, iştirakleri, ortakları, lisans verenleri ya da tedarikçileri, sağlanan servisin, içeriğinin veya kullanıcı içeriğinin kullanımı, erişimi, kullanılmaması veya erişilememesinden doğan ya da bunlarla bağlantılı, doğrudan ve dolaylı her türlü hasardan, bu tür hasarların doğrudan ve tamamen Adel’in ağır ihmalinden kaynaklandığı durumlar hariç hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

 10. Mücbir Sebep

  “Mücbir sebep”, doğal afet, sel, yangın, isyan, savaş, grev, pandemi, epidemi, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Adel’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep addedilen tüm durumlarda, Adel işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi ya da hiç ifa edememesinden dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı bu durumlarda Adel’den herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyecektir.

 11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

  İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 12. Yürürlük

  İşbu Sözleşme, Taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

 13. Fesih
  • Kullanıcı herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin her zaman yukarıda belirtilen iletişim bilgilerinden Adel’e yapacağı sözlü veya yazılı bildirim ile ya da Adel tarafından gönderilen e-postalardaki “üyelikten ayrıl” vb. yönlendirmeleri kullanarak üyeliği sona erdirebilir. Sözleşme’nin feshi anında Taraflar’ın birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
  • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde Adel Kullanıcı’nın Site üyeliğini sona erdirerek işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 14. Ticari Elektronik İleti

  Adel, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik tahtındaki yükümlülüklere riayet ederek ve gerekli onayları alarak, pazarlama, tanıtım, reklam ve promosyon faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi verilmesi amacıyla veya bunların haricinde kullanıcı tarafından ilgi çekici bulunacağı düşünülen diğer bilgiler ve yenilikler hakkında kullanıcılara ticari elektronik ileti yollayabilecektir.

  Kullanıcı’nın Adel tarafından kendisine ticari elektronik ileti yollanmasına ilişkin vereceği onay ihtiyari ve kendi takdirindedir. Kullanıcı Adel tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermesi durumunda, ilerleyen dönemlerde kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin Adel’e başvurarak, talep tarihi itibariyle Adel’den elektronik ticari ileti almayı reddedebilir. İlgili başvuru, Kullanıcı’ya gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebini içerecek şekilde yapılabilecek olup, Adel tarafından ilgili talep yerine getirilecektir.